Links

  • Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam ti del coalescent lingues.
  • Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan lingues.
  • It va esser tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental.
  • A un Angleso it va semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.